05 אנליזות חוב ואקוויטי

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מבצעת אנליזת חוב ואקוויטי עבור מנהלי קרנות נאמנות, בהתאם לתקנות הרשות לני"ע, באשר לתהליך קבלת החלטות בקרב חברות קרנות הנאמנות ומנהלי התיקים. תקנות אלו, פורסמו בהמשך ולאחר הטמעתן של תקנות ועדת חודק. עבודות האנליזה כוללות את מאפייני החברה, ניתוח הסביבה העסקית, התפתחויות אחרונות בפעילותה של החברה, ניתוח גורמי הסיכון, הפרופיל הפיננסי של החברה, המאזן, תזרים המזומנים ודוחות רווח והפסד, וכן, כוללת תחזית מקורות ושימושים לשלוש שנים קדימה (במקרה של עבודת חוב) או הערכת שווי (במקרה של סקירת אקוויטי). מאגר העבודות המכוסה על ידי אנטרופי שירותי מחקר, כולל למעלה מ-200 חברות אשר מסוקרות באופן סדיר.

חברת אנטרופי סוקרת כ- 300 חברות על בסיס שוטף. לרשימת המנפיקים, לחץ כאן.

ליצירת קשר ניתן לפנות אל נועה צבי, 03-5377730 שלוחה 130, noa.zvi@entropy.co.il