מאגר הדירקטורים של אנטרופי

לוח הזמנים הצפוי בנושא מינוי דח"צים חדשים בחברות בורסאיות, בחלוף 9 שנים ממועד המינוי לראשונה, בהתאם לדיווחי החברות (מעודכן ל- 18 במרץ 2018):

חברה כהונה דירקטור/דירקטורית תחילת כהונה בחודשים מייל חברה
נתנאל גרופ דירקטור חיצוני דירקטור 23/03/2009 0.1 DANI@NETANEL.CO.IL
דיסקונט דירקטור חיצוני דירקטורית 25/03/2009 0.2 michal.sd@discountbank.co.il
דלק רכב דירקטור חיצוני דירקטור 26/03/2009 0.2 r.bachar@delekmotors.co.il
ויז'ן סיגמא דירקטור חיצוני דירקטור 30/03/2009 0.3 limor@sigalit.com
כנפיים דירקטור חיצוני דירקטור 07/04/2009 0.6 KNAFAIM@KNAFAIM.CO.IL
ורדינון נדלן דירקטור חיצוני דירקטור 10/04/2009 0.7 ZAMIR@WARDINON.COM
עוגן נדלן דירקטור חיצוני דירקטורית 19/04/2009 1.0 benvid@ocifgroup.com
עוגן נדלן דירקטור חיצוני דירקטור 19/04/2009 1.0 benvid@ocifgroup.com
שפע ימים דירקטור חיצוני דירקטור 23/04/2009 1.1 gold770@netvision.net.il
סאמיט דירקטור חיצוני דירקטור 26/04/2009 1.2 amirs@smt.co.il
קשרי תעופה דירקטור חיצוני דירקטורית 26/04/2009 1.2 amit@aviation-links.co.il
גב ים דירקטור חיצוני דירקטור 27/04/2009 1.2 info@gav-yam.co.il 
הלמן אלדובי גמל דירקטור חיצוני דירקטורית 10/05/2009 1.7 inbar@gemel.co.il
זנלכל דירקטור חיצוני דירקטור 11/05/2009 1.7 TSUR@SANLAKOL.CO.IL 
ניו הוריזון דירקטור חיצוני דירקטור 14/05/2009 1.8 udi.lux@ozatid.com
מבני תעשיה דירקטור חיצוני דירקטור 19/05/2009 2.0 info@building.co.il
פורמולה ויז'ן דירקטור חיצוני דירקטורית 27/05/2009 2.2 ronnen@formulavision.com
אמת דירקטור חיצוני דירקטור 03/06/2009 2.5 ZEHAVA@EMET.CO.IL 
בינלאומי דירקטור חיצוני דירקטורית 03/06/2009 2.5 MAZKIR@FIBIMAIL.CO.IL 
הכשרה ביטוח דירקטור חיצוני דירקטורית 07/06/2009 2.6 royd@hcsra.co.il
לידר שוקי הון דירקטור חיצוני דירקטור 08/06/2009 2.6 lcminfo@leadercm.co.il
איירפורט סיטי דירקטור חיצוני דירקטור 15/06/2009 2.9 noal@equital-group.com 
טלסיס דירקטור חיצוני דירקטור 15/06/2009 2.9 tyagoda@telsys.co.il 
לודזיה דירקטור חיצוני דירקטור 23/06/2009 3.1 YAIR@LODZIA.COM
לודזיה דירקטור חיצוני דירקטור 23/06/2009 3.1 YAIR@LODZIA.COM
מלונות הכשרה דירקטור חיצוני דירקטור 02/07/2009 3.4 ZOHAR@ILDC.CO.IL
אספן גרופ דירקטור חיצוני דירקטור 06/07/2009 3.6 Kerenb@ASPEN.CO.IL 
מזרחי טפחות דירקטור חיצוני דירקטור 07/07/2009 3.6 MANGMENT@UMTB.CO.IL
אנגל שלמה דירקטור חיצוני דירקטור 09/07/2009 3.6 INFO@ANGEL.CO.IL 
צנורות המזה"ת דירקטור חיצוני דירקטורית 13/07/2009 3.8 METCO@METCO.CO.IL
תעוזה דירקטור חיצוני דירקטור 15/07/2009 3.8 TEUZA@TEUZAFUND.COM
פריורטק דירקטור חיצוני דירקטורית 17/07/2009 3.9 YOTAMS@PRIORTECH.CO.IL
חילן דירקטור חיצוני דירקטור 23/07/2009 4.1 BAUM@HILAN.CO.IL
דירקט קפיטל דירקטור חיצוני דירקטור 29/07/2009 4.3 ronig@tsgenlaw.co.il 
הדסית ביו דירקטור חיצוני דירקטורית 29/07/2009 4.3 info@hbl.co.il
ביי2 נטוורקס(נטקס) דירקטור חיצוני דירקטורית 11/08/2009 4.7 nellys@netexcorp.com
פוליגון דירקטור חיצוני דירקטור 11/08/2009 4.7 GAIBEACH@NETVISION.NET.IL
צור דירקטור חיצוני דירקטור 12/08/2009 4.8 INFO@ZUR-SHAMIR.COM
נץ ארהב דירקטור חיצוני דירקטור 20/08/2009 5.0 rinat@netzgroup.com
מטריקס דירקטור חיצוני דירקטורית 25/08/2009 5.2 yifatg@matrix.co.il
סלקט ביומד דירקטור חיצוני דירקטור 27/08/2009 5.3 shai@cellectbio.com
אינטרגאמא דירקטור חיצוני דירקטור 30/08/2009 5.4 RUTH@INTERGAMA.CO.IL
סנו דירקטור חיצוני דירקטור 31/08/2009 5.4 DAVID@SANO.CO.IL
כיל דירקטור חיצוני דירקטורית 01/09/2009 5.4 contact@icl-group.com
נטו אחזקות דירקטור חיצוני דירקטורית 01/09/2009 5.4 ORA@EM-NETO.CO.IL
נטו מלינדה דירקטור חיצוני דירקטור 02/09/2009 5.5 ora@em-neto.co.il
רפק דירקטור חיצוני דירקטור 03/09/2009 5.5 info@rapac.co.il 
בסר אירופה דירקטור חיצוני דירקטור 10/09/2009 5.7 BSREUROPE@BSR.CO.IL
גרינרג'י דירקטור חיצוני דירקטור 22/09/2009 6.1 ifat@intercolony.com 
פלסטו שק דירקטור חיצוני דירקטורית 23/09/2009 6.1 manage@cargal.co.il
אביב ארלון דירקטור חיצוני דירקטורית 29/09/2009 6.3 landlaw@avivcomp.co.il 
פרטנר דירקטור חיצוני דירקטור 01/10/2009 6.4 ExecutiveOffices@orange.co.il
גולד דירקטור חיצוני דירקטור 01/10/2009 6.4 CONTERM@CONTERM.CO.IL 
ישאל -קלע השקעות דירקטור חיצוני דירקטור 12/10/2009 6.8 elio@hands-on4you.com
רוזבאד דירקטור חיצוני דירקטור 15/10/2009 6.9 tzachi@rosebudre.com
דלתא דירקטור חיצוני דירקטור 20/10/2009 7.0 yossi.hajaj@deltagalil.com 
אנליסט דירקטור חיצוני דירקטורית 29/10/2009 7.3 ANALYST@ANALYST.CO.IL
דניה סיבוס דירקטור חיצוני דירקטור 15/11/2009 7.9 amir@danya-cebus.co.il 
קרדן רכב דירקטור חיצוני דירקטור 18/11/2009 8.0 RENT@AVIS.CO.IL
לכיש דירקטור חיצוני דירקטור 22/11/2009 8.1 GERSHON@LACHISH.COM
סיאי דירקטור חיצוני דירקטור 23/11/2009 8.2 CIS@CI-SYSTEMS.COM
פייטון דירקטור חיצוני דירקטור 23/11/2009 8.2 lazi@melta.co.il
חג'ג' נדלן דירקטור חיצוני דירקטור 30/11/2009 8.4 office@hagag-group.co.il
ירושלים דירקטור חיצוני דירקטור 04/12/2009 8.5 carmelf@bankjerusalem.co.il
תיא השקעות דירקטור חיצוני דירקטור 10/12/2009 8.7 INFO@TAYAMEDIA.COM
כלל עסקי ביטוח דירקטור חיצוני דירקטור 13/12/2009 8.8 Hadarb@clal-ins.co.il
מבני תעשיה דירקטור חיצוני דירקטור 14/12/2009 8.8 info@building.co.il
דלתא דירקטור חיצוני דירקטור 16/12/2009 8.9 yossi.hajaj@deltagalil.com 
פיבי דירקטור חיצוני דירקטור 16/12/2009 8.9 maslavi@netvision.net.il
כלנית כרמון דירקטור חיצוני דירקטורית 17/12/2009 8.9 moseri@calanit.com
ממן דירקטור חיצוני דירקטורית 21/12/2009 9.1 MAMAN@MAMAN.CO.IL
גוליבר דירקטור חיצוני דירקטור 27/12/2006 9.2 ginko@bezeqint.net 
מקסימה דירקטור חיצוני דירקטורית 27/12/2009 9.3 inbal@maxima.co.il
נייס דירקטור חיצוני דירקטור 01/01/2001 9.4 IR@Nice.com
פריון דירקטור חיצוני דירקטור 01/01/2007 9.4 investors@perion.com 
קומפיוגן דירקטור חיצוני דירקטור 01/01/2007 9.4 donnag@cgen.com 
קומפיוגן דירקטור חיצוני דירקטור 01/01/2007 9.4 donnag@cgen.com 
מטי דירקטור חיצוני דירקטור 01/01/2010 9.4 MONI_B@MTI-GROUP.CO.IL
סנו דירקטור חיצוני דירקטור 01/01/2010 9.4 DAVID@SANO.CO.IL
פאלאס תעשיות דירקטור חיצוני דירקטור 05/01/2010 9.6 ran@boh.co.il
אנליסט דירקטור חיצוני דירקטורית 06/01/2010 9.6 ANALYST@ANALYST.CO.IL
ביונדווקס דירקטור חיצוני דירקטורית 10/01/2010 9.7 babecoff@biondvax.com
סאנפלאואר דירקטור חיצוני דירקטור 11/01/2010 9.8 orly@sunflower-sit.com
סאנפלאואר דירקטור חיצוני דירקטור 11/01/2010 9.8 orly@sunflower-sit.com
אסטיגי דירקטור חיצוני דירקטור 19/01/2010 10.0 STG@STGGROUP.CO.IL
תדיראן הולדינגס דירקטור חיצוני דירקטור 26/01/2010 10.3 shlomitg@tadiran-group.co.il
אלרוב נדל"ן דירקטור חיצוני דירקטורית 27/01/2010 10.3 INFO@ALROV.CO.IL
פריורטק דירקטור חיצוני דירקטורית 01/02/2010 10.5 YOTAMS@PRIORTECH.CO.IL
בזק דירקטור חיצוני דירקטור 04/02/2010 10.6 linoryo@bezeq.co.il
אגוד דירקטור חיצוני דירקטור 08/02/2010 10.7 mazkirhabank@ubi.co.il
ארית תעשיות דירקטור חיצוני דירקטורית 16/02/2010 10.9 INFO@ARYTLTD.COM 
טיב טעם דירקטור חיצוני דירקטורית 16/02/2010 10.9 ehudw@tivtaam.co.il
קסניה דירקטור חיצוני דירקטורית 23/02/2010 11.2 info@xenia.co.il
קסניה דירקטור חיצוני דירקטור 23/02/2010 11.2 info@xenia.co.il
אלרן נדל"ן (ש) דירקטור חיצוני דירקטורית 01/03/2010 11.4 elran@elrangroup.co.il 
אלרן נדל"ן (ש) דירקטור חיצוני דירקטור 01/03/2010 11.4 elran@elrangroup.co.il 
דלק אנרגיה דירקטור חיצוני דירקטור 03/03/2010 11.4 yaelg@delek-group.com 
קרדן רכב דירקטור חיצוני דירקטור 03/03/2010 11.4 RENT@AVIS.CO.IL
כנפיים דירקטור חיצוני דירקטור 07/03/2010 11.6 KNAFAIM@KNAFAIM.CO.IL
ר.ה. טכנולגיות דירקטור חיצוני דירקטור 08/03/2010 11.6 YACOV@RH.CO.IL
ליטו גרופ דירקטור חיצוני דירקטורית 14/03/2010 11.8 yamit@litogroup.com
סינרג'י כבלים דירקטור חיצוני דירקטור 14/03/2010 11.8 orenz@synergy-cables.co.il
ג'ובוקיט החזקות דירקטור חיצוני דירקטור 18/03/2010 11.9 rafi@jobookit.com 
הכשרת הישוב דירקטור חיצוני דירקטור 23/03/2010 12.1 KIM@ILDC.CO.IL
פועלים דח"צ לפי הוראות נוהל בנקאי תקין דירקטור 24/03/2010 12.1 ronit.shapira@poalim.co.il
אפריקה תעשיות דירקטור חיצוני דירקטורית 14/04/2010 12.8 litaln@packer.co.il 
אפריקה תעשיות דירקטור חיצוני דירקטור 14/04/2010 12.8 litaln@packer.co.il 
אינטק פארמה דירקטור חיצוני דירקטור 27/04/2010 13.2 nir@intecpharma.com
אינטק פארמה דירקטור חיצוני דירקטור 27/04/2010 13.2 nir@intecpharma.com
פאלאס תעשיות דירקטור חיצוני דירקטורית 03/05/2010 13.4 ora@em-neto.co.il
סלקום דירקטור חיצוני דירקטור 08/05/2007 13.6 liatme@cellcom.co.il 
סלקום דירקטור חיצוני דירקטורית 08/05/2007 13.6 liatme@cellcom.co.il 
טלדור דירקטור חיצוני דירקטור 11/05/2010 13.7 maayans@taldor.co.il
אי אס אר אר דירקטור חיצוני דירקטור 20/05/2010 14.0 st@asrr.com 
גרינסטון דירקטור חיצוני דירקטור 23/05/2010 14.1 noa@gstone.co.il
וויי-בוקס דירקטור חיצוני דירקטורית 24/05/2010 14.1 yehuda@ybox.co.il 
נטו אחזקות דירקטור חיצוני דירקטורית 25/05/2010 14.2 ORA@EM-NETO.CO.IL
קרדן נדל"ן דירקטור חיצוני דירקטור 10/06/2010 14.7 eran@kardan-nadlan.co.il
טלדור דירקטור חיצוני דירקטורית 16/06/2010 14.9 maayans@taldor.co.il
אלביט טכנ דירקטור חיצוני דירקטורית 21/06/2010 15.1 Taln@elbitimaging.com
אלביט טכנ דירקטור חיצוני דירקטור 21/06/2010 15.1 Taln@elbitimaging.com
גטר גרופ דירקטור חיצוני דירקטורית 21/06/2010 15.1 MICHAELAF@GETTER.CO.IL
גטר גרופ דירקטור חיצוני דירקטור 21/06/2010 15.1 MICHAELAF@GETTER.CO.IL
גן שמואל דירקטור חיצוני דירקטור 23/06/2010 15.1 ITZIKL@GANSHMUEL.COM
חלל תקשורת דירקטור חיצוני דירקטורית 27/06/2010 15.3 info@amos-spacecom.com
בבילון דירקטור חיצוני דירקטור 01/07/2010 15.4 shanit@babylon.com 
ביוליין אר אקס דירקטור חיצוני דירקטורית 06/07/2010 15.6 info@BioLineRx.com
ביוליין אר אקס דירקטור חיצוני דירקטור 06/07/2010 15.6 info@BioLineRx.com
לוינשטין נכסים דירקטור חיצוני דירקטורית 08/07/2010 15.6 ylotan@levinstein.co.il
לוינשטין נכסים דירקטור חיצוני דירקטור 08/07/2010 15.6 ylotan@levinstein.co.il
פרשקובסקי דירקטור חיצוני דירקטור 11/07/2010 15.7 ashi@ashi.co.il
כרמל אחזקות דירקטור חיצוני דירקטורית 12/07/2010 15.7 RON@CARMELCARPETS.CO.IL
סאמיט דירקטור חיצוני דירקטורית 12/07/2010 15.7 amirs@smt.co.il
פרופיט דירקטור חיצוני דירקטור 26/07/2007 16.2 MIRA@PROFIT1.CO.IL
ר.ה. טכנולגיות דירקטור חיצוני דירקטורית 28/07/2010 16.3 YACOV@RH.CO.IL
פז נפט דירקטור חיצוני דירקטור 04/08/2010 16.5 irisp@paz.co.il
בוני תיכון דירקטור חיצוני דירקטור 05/08/2010 16.5 ran@boh.co.il
תדיר גן דירקטור חיצוני דירקטורית 10/08/2010 16.7 golanke@tadirgan-group.com
תדיר גן דירקטור חיצוני דירקטור 10/08/2010 16.7 golanke@tadirgan-group.com
דמרי דירקטור חיצוני דירקטור 18/08/2010 17.0 aviv@dimri.co.il
דמרי דירקטור חיצוני דירקטור 18/08/2010 17.0 aviv@dimri.co.il
עזריאלי קבוצה דירקטור חיצוני דירקטור 24/08/2010 17.2 michalk@azrieli.com
עזריאלי קבוצה דירקטור חיצוני דירקטור 24/08/2010 17.2 michalk@azrieli.com
תפרון דירקטור חיצוני דירקטור 26/08/2010 17.2 peliezer@tefron.com 
רבל דירקטור חיצוני דירקטור 29/08/2007 17.3 raval@raval.co.il
ביג דירקטור חיצוני דירקטור 29/08/2010 17.3 israely@bigsenters.co.il
רבד דירקטור חיצוני דירקטור 31/08/2010 17.4 RAVAD@RAVAD.CO.IL
בוני תיכון דירקטור חיצוני דירקטורית 06/09/2007 17.6 ran@boh.co.il
פועלים דח"צ לפי הוראות נוהל בנקאי תקין דירקטורית 10/09/2007 17.7 ronit.shapira@poalim.co.il
אורמת דירקטור חיצוני דירקטור 12/09/2010 17.8 ormat@ormat.com 
טיב טעם דירקטור חיצוני דירקטור 14/09/2010 17.9 ehudw@tivtaam.co.il
אדגר דירקטור חיצוני דירקטור 15/09/2010 17.9 liat@adgar.com 
מיטב דש דירקטור חיצוני דירקטור 16/09/2010 17.9 Liat.David@MeitavDash.co.il

*היומן מתעדכן אחת לחודש

למידע נוסף לגבי החברות ופרטי התקשרות עמם ניתן ללחוץ על הקישור הבא:  http://maya.tase.co.il/bursa/indeximptoday.htm

*תשומת לבכם כי חלק מהחברות כפופות לחוקי ני"ע זרים, בהיותן דואליות ומשכך משך הכהונות המצטברות של הדח"צ עשוי לעלות על 9 שנים.

*נכון ל-18.03.18