מאגר הדירקטורים של אנטרופי

לאתר הדירקטורים של אנטרופי

מילוי השאלון באתר הדירקטורים של אנטרופי מתאפשר בדפדפן כרום או בדפדפן אקספלורר מגרסה 9 ומעלה 
להורדת דפדפן כרום לחץ כאן
להורדת דפדפן אקספלורר 11 לחץ כאן

הוראות המילוי לשאלון הדירקטורים של אנטרופי
(להורדת הקובץ המלא הוראות מילוי שאלון דירקטורים)

כללי

כפתור  צור חשבון  -הקצאת שם משתמש וסיסמה לצורך כניסה מחודשת לאתר לביצוע השלמת הרישום ועדכונים.
כפתור  שמור טיוטה  – בלחיצה על שמור טיוטה, נתונייך יישמרו ותוכל בכל עת לחזור אל הטופס להמשך והשלמת הרישום.
כפתור  שלח  -ניתן לשלוח את השאלון בעמוד התצהיר בלבד (עמוד אחרון) ולאחר חתימה עליו
בחירה מתוך רשימות סגורות – לאורך השאלון מופיעים תאים הכוללים רשימות סגורות מהן יש לבחור את ההגדרה/קטגוריה/ המתאימים/מתאימים ביותר.
סימון 'אחר' – מרבית הרשימות הסגורות כוללות גם קטגוריית 'אחר'. ככל שנבחר 'אחר', יש לפרט בתא העוקב. אנו ממליצים ככל שניתן, להתבסס על הרשימות הסגורות ולבחור מתוכן את התיאור המתאים/מתאים ביותר.
סדר מילוי – מהמאוחר למוקדם (לגבי כל הטבלאות – השכלה, ניסיון מקצועי/ניהולי, ניסיון כדירקטור)


פרטים אישיים

ת.ז. – מספר בן 9 ספרות (בהתאם לרשום בתעודת הזהות)
ישוב – בחירה מתוך רשימה
תאריך לידה – פורמט: dd/mm/yyyy
מיקוד – מספר בן 7 ספרות. איתור מיקוד לפי כתובת ניתן לאתר לפי כתובת באתר דואר ישראל


פרטי השכלה

רמת הפירוט – עבור כל תואר ברשומה נפרדת
סדר התארים – מהתואר הגבוה לנמוך
שנת סיום – שנת זכאות התואר
סוג השכלה – תיכונית/אקדמית/השלמת לימודי השכלה גבוהה אחרת – בחירה מתוך רשימה. (השכלה תיכונית יש למלא רק במקרה שהשכלה גבוהה לא רלוונטית)
סוג תואר – BA / MA / ד"ר / פרופסור – בחירה מתוך רשימה. תארים אחרים (כגון MSc, BSc, BB וכד') יסווגו לפי התואר המקביל ברשימה הקיימת
תחום ראשי א' ותחום ראשי ב' – ימולא בהתאם לחד חוגי או דו חוגי (בחד חוגי יש למלא תחום ראשי א' בלבד ובדו חוגי את שני התאים). בחירה מתוך רשימה. אם סומן 'אחר' יש לפרט.
פירוט תתי תחומים – בתא זה ניתן לפרט תתי תחומים
שם המוסד – בחירה מתוך רשימה. הרשימה כוללת את כל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. במידה ולא נמצא מוסד הלימודים ברשימה או שהנו מוסד בחו"ל יש לפרט.
דיפלומה – תעודה המעידה על הכשרה מקצועית כגון רו"ח, עו"ד, מהנדס וכד'. במידה וחיובי, בחירה מתוך רשימה. במידה וסומן 'אחר' יש  לפרט.


כשירות מקצועית

האם הנך בעל סיווג 'מומחיות חשבונאית פיננסית' – בהתאם להגדרה המצורפת. יש לשים לב, כי על פי המפורט בהגדרה זו, הקביעה לגבי מומחיות פיננסית מתבצעת ע"י הדירקטוריון. עם זאת, מועמדים הממלאים שאלון זה ואינם בעלי ניסיון כדירקטורים או שהינם בעלי ניסיון כדירקטורים אבל נעדרים סיווג מומחיות כזה, יבחנו את מידת התאמתם לפי ההגדרות והשיקולים המפורטים בהגדרה המצורפת.
כיצד בוצעה ההערכה לגבי מומחיות חשבונאית – (בהמשך לאמור בסעיף א') יש לבחור מבין שתי חלופות (I) ע"י דירקטוריון, (II) הערכה עצמית. דירקטורים מכהנים או שכיהנו בעבר בחברות ציבוריות ומומחיותם נקבעה ע"י  דירקטוריון יבחרו בחלופה הראשונה. כל היתר, ככל שהעריכו עצמם כבעלי מומחיות חשבונאית פיננסית, יבחרו את האפשרות השנייה.
במידה ובוצעה הערכה עצמית, מהם הקריטריונים העיקריים – (בהמשך לסעיפים א' ו- ב') יש לציין האם על סמך השכלה, ו/או ניסיון ו/או כישורים. יש לסמן כן/לא בתאים המתאימים.
האם הנך בעל/ת עניין בחברות ציבוריות או בחברה ששולטת בחברות ציבוריות – יש לבחון בהתאם להגדרה המצורפת. במידה וכן, יש לפרט.
האם קיימת עליך הגבלת מינוי בהתאם לסעיפים 226, 226א, 227 לחוק החברות – יש לבחון בהתאם להגדרה המצורפת.


ניסיון מקצועי וניהולי
(ללא ניסיון כדירקטור)

כללי – טבלה זו מוגבלת ל- 10 שורות. מומלץ להתמקד בניסיון מהותי ורלוונטי. טבלה זו אינה כוללת ניסיון כדירקטור, אשר מקבל פירוט בסעיף נפרד.
סדר מילוי – מהמאוחר למוקדם
שנת סיום – במידה ועדיין מכהן/נת בתפקיד יש להשאיר תא זה ריק
חברה/מוסד/ארגון –  שם מלא (מלל חופשי)
תחום פעילות ראשי – בחירה מתוך רשימה. אם סומן 'אחר' יש לפרט
פירוט 'אחר'/תת תחום – פירוט 'אחר' ו/או תת תחום פעילות (מלל חופשי)
תפקיד – בחירה מתוך רשימה (התפקידים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים גם לנשים). אם סומן 'אחר' יש לפרט
התמחות של התפקיד – תחום ראשי אליו שייך התפקיד – בחירה מתוך רשימה. אם סומן 'אחר' יש לפרט.
מחזור פעילות מנוהל במיליוני ₪ – מתייחס למחזור הפעילות המנוהל בהקשר לתפקיד הניהולי הספציפי (לא בהכרח מחזור הפעילות של החברה). יש לסמן את הטווח הרלוונטי בהתאם לטווחים המוצגים
כמות עובדים מנוהלת – מתייחס לכמות עובדים מנוהלת בהקשר לתפקיד הניהולי הספציפי. לסמן את הטווח הרלוונטי בהתאם לטווחים המוצגים
אזור פעילות בינלאומית – בחירה מתוך רשימה. אם סומן 'אחר או רב אזורי', יש לפרט.


ניסיון כדירקטור בחברה ציבורית בישראל

שנת סיום – במידה ועדיין מכהן/נת בתפקיד יש להשאיר תא זה ריק
חברה – בחירה מתוך רשימת החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א
היכן נסחרת – ישראל/גם בישראל (דואלית)
תחום פעילות ראשי – בחירה מתוך רשימה. אם סומן 'אחר' יש לפרט
פירוט 'אחר'/תת תחום – אם סומן תחום פעילות ראשי 'אחר', יש לפרט. כמו כן, ניתן לפרט תת תחום.
תיאור תפקיד – יו"ר, דירקטור, דירקטור בלתי תלוי, דח"צ – בחירה מתוך רשימה
התמחות פיננסית – האם קיימת התמחות פיננסית בהתאם לסיווג הרשמי של הדירקטוריון
מכהן בוועדות – האם מכהן באחת או יותר מוועדות הדירקטוריון (ביקורת, מאזן, ועדת תגמול, ועדה אחרת – יש לפרט)


ניסיון כדירקטור בחברה ציבורית בחו"ל

שנת סיום – במידה ועדיין מכהן/נת בתפקיד יש להשאיר תא זה ריק
חברה – מלל חופשי
תחום פעילות ראשי – בחירה מתוך רשימה. אם סומן 'אחר' יש לפרט
פירוט 'אחר'/תת תחום – אם סומן תחום פעילות ראשי 'אחר', יש לפרט כמו כן, ניתן לפרט תת תחום.
תיאור תפקיד – יו"ר, דירקטור, דירקטור בלתי תלוי – בחירה מתוך רשימה


ניסיון כדירקטור בתאגידים ממשלתיים

שנת סיום – במידה ועדיין מכהן/נת בתפקיד יש להשאיר תא זה ריק
שם התאגיד – שם תאגיד מלא
תחום פעילות ראשי – בחירה מתוך רשימה. אם סומן 'אחר' יש לפרט
פירוט 'אחר'/תת תחום – אם סומן תחום פעילות ראשי 'אחר', יש לפרט. כמו כן, ניתן לפרט תת תחום.
תיאור תפקיד – יו"ר דירקטוריון, דירקטור – בחירה מתוך רשימה
מחזור פעילות במיליוני ₪ – מחזור הפעילות/הכנסות של התאגיד –  סימון על פי טווחים
מספר עובדים – מספר עובדי התאגיד – סימון על פי טווחים


ניסיון כדירקטור בחברות פרטיות (כולל גופי חיסכון והשקעה)

שנת סיום – במידה ועדיין מכהן/נת בתפקיד יש להשאיר תא זה ריק
חברה – שם חברה מלא
ח.פ. – מספר חברה – מספר חברה (מספר בן 9 ספרות. ניתן להיעזר באתר זה www.corporation.co.il)
החברה הייתה ציבורית בעת כהונתי כדירקטור בה -יש לרשום 'כן', במידה ורלוונטי
תחום פעילות ראשי – בחירה מתוך רשימה. אם סומן 'אחר' יש לפרט
פירוט 'אחר'/תת תחום – אם סומן תחום פעילות ראשי 'אחר', יש לפרט. כמו כן, ניתן לפרט תת תחום
תיאור תפקיד – יו"ר דירקטוריון, דירקטור, דח"צ – בחירה מתוך רשימה
מחזור פעילות במיליוני ₪ – מחזור הפעילות/הכנסות של החברה – סימון על פי טווחים (למעט במקרה של גופי השקעה וחיסכון של כספי הציבור, אז ימולא בנפרד)
מספר עובדים – מספר עובדי החברה. סימון על פי טווחים.
מחזור נכסים מנוהל במיליארדי ₪ – יש למלא כאשר החברה הנה גוף העוסק בחיסכון והשקעה של כספי הציבור
מכהן בוועדות (השקעות, ביקורת) – יש למלא כאשר החברה הנה גוף העוסק בחיסכון והשקעה של כספי הציבור


תצהיר ממלא השאלון

יש למלא שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות, זהים לאלו שמולאו ב'פרטים אישיים'.
יש למלא תאריך של היום
סימון וי בתא המיועד מעיד כי כל הפרטים שמולאו בשאלון הינם מלאים, נכונים ואמתיים למועד מילוי השאלון וכי ממלא השאלון יפעל בזמן סביר לעדכן שינויים וזאת בדרך שתוגדר על ידי אנטרופי.


תשלום

לאחר לחיצה על כפתור 'שלח' (ולאחר מילוי כל שדות החובה), תיפתח תיבת תשלום לתשלום באמצעות כרטיס אשראי.
ניתן לשלם באמצעות כרטיסי ויזה, מסטרקרד ודיינרס.
חשבונית תישלח במייל

הוראות מילוי שאלון דירקטורים (קובץ להורדה)
לאתר הדירקטורים של אנטרופי
לרישום למאגר דרך שת"פים

 

תהליך הרישום כולל את השלבים הבאים:

שלב 1 – תהליך הרישום הראשוני (באמצעות אתר הרישום למאגר) יצירת החשבון וקבלת שם משתמש וסיסמא. בתום שלב זה כל נרשם יקבל דוא"ל חוזר עם פרטי ההרשמה, שם המשתמש והסיסמה.

שלב 2 – לאחר קבלת שם משתמש וסיסמה יש להמשיך בתהליך השלמת הפרטים. ניתן להשלים את פרטי השאלון בעל עת באמצעות כניסה לאתר ע"י שם משתמש וסיסמה. בעת מילוי הפרטים בשאלון, יש לזכור ללחוץ על כפתור שמור טיוטה (המצוי בתחתית עמודי השאלון) לאורך כל שלב מילוי הפרטים, על מנת לשמור את הנתונים שמולאו עד לשלב זה. בלחיצה על כפתור זה, נתוניך נשמרים אך לא נשלחים ויש ביכולתך לחזור ולהשלימם/לעדכנם בכל עת.

שלב 3 – לאחר השלמת מילוי הפרטים המלאים (בפרט השלמתם של שדות החובה המצוינים בכוכבית אדומה *) יש ללחוץ על כפתור שלח. כפתור זה שולח את נתוניך המלאים אל המאגר ובמקביל נשלח חיווי לנציגי שירות הלקוחות באנטרופי לכך שהפרטים הושלמו על ידך והשאלון מוכן לצורך סקירתו. בשלב שליחת הנתונים תתבקשו להשלים את התשלום לרישום למאגר*.

שלב 4 – לאחר שליחת השאלון, הפרטים אשר מולאו עוברים לסקירה, השלמה וטיוב ע"י נציגי אנטרופי, אשר יחזרו אלייך במייל עם התייחסות לשינויים הנדרשים, ככל שישנם.

שלב 5 – לאחר הסקירה ובחינת השלמת מלוא הפרטים והמסמכים, יוכנס שמך למאגר האיתור וחיווי במייל ישלח אליך לאחר סיום התהליך.

שוטף ועדכונים – כעת, שמך ופרטייך מוזנים במאגר הדירקטורים לצורך שימושם ע"י הגופים הרלוונטיים המבקשים לאתר מועמד כדירקטור לחברתם. ככל שנדרש לעדכן נתון כזה או אחר, ניתן לבצע זאת בכל עת.