מאגר הדירקטורים של אנטרופי

אנטרופי פועלת לשיפור הסטנדרט בתחום הממשל התאגידי ובכלל זה, הגברת האפקטיביות של דירקטורים ודח"צים בחברות ציבוריות. לצורך הגברת המודעות, אנו פועלים גם ליצירת שיתופי פעולה בין מכלול הגורמים הרלוונטיים הפעילים בתחום, כמנועי צמיחה הפועלים לשינוי הסטנדרט הקיים, וזאת על מנת ליצור ולעורר מנגנוני שוק אשר יתרמו לשיפור רמת האפקטיביות של מוסד הדירקטוריון וישיאו ערך מוסף לכל הצדדים. שיתופי הפעולה, מטרתם ליצור דיאלוג משותף של כל המנגנונים הרלוונטיים בשוק, תוך התאמת הצרכים באופן אחיד והירתמות של כל הגורמים לאותה מטרה.

לאנטרופי שיתופי פעולה עם הגופים הבאים:

logo BOD-1  לוגו המיל   logo2

לרישום למאגר דרך שת"פים
לאתר הדירקטורים של אנטרופי