03 תגמול בכירים

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי עוסקת במתן חוות דעת מקצועית והמלצות הצבעה באסיפות כלליות של חברות ציבוריות, עפ"י מדיניות ההצבעה של אנטרופי. לקוחותיה הינם לקוחות מוסדיים, המהווים בעלי מניות מיעוט, בחברות ציבוריות.

בחוות הדעת הניתנות ללקוחותיה, אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מספקת ניתוחים כלכליים איכותיים, מקצועיים ובלתי תלויים באמצעות צוות מקצועי רחב הכולל אנליסטים ואנשי מחקר בעלי התמחויות שונות (עו"ד, רו"ח, כלכלנים, אנשי רגולציה) ובעלי ניסיון רב שנים בשוק ההון ובביצוע עבודות כלכליות.